ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံများ全3本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● ご利用者様と向き合う際の必須事項と心得、自立支援介護の意義、バイタルチェックについて、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● လူနာအား ကူညီရာတွင် သိရှိရမည့်အရာများနှင့် အခြေခံကျင့်ဝတ်များ၊ လွတ်လပ်သော သက်ရှိအကူအညီတစ်ယောက်၏ အရေးပါမှုနှင့် အရေးကြီးသော စစ်ဆေးမှုများကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်များ။

関連動画 一覧へ