စားသောက်ရာတွင် ကူညီခြင်း全5本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● 生きる上での楽しみであり、かつ大きな位置を占める、食事の介助について、実際の現場で必要な技術を、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● ဘဝ၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းအတွက် အရေးပါသော စားသောက်ခြင်းကို လူနာအား အမှန်တကယ် ကူညီရာတွင် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်များ။

関連動画 一覧へ