လမ်းလျှောက်ရာတွင် ကူညီခြင်း全16本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● 全身の血流改善や心肺機能、下肢の筋力や骨量の維持に効果がある、平地や階段等を移動する際の、歩行の介助について、実際の現場で必要な技術を、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● မြေပြင်ညီတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လှေကားပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ဆင်းခြင်းကဲ့သို့ လမ်းလျှောက်ရာတွင် လူနာအား အမှန်တကယ်ကူညီရာ၌ လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များ။ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ နှလုံးနှင့် အဆုတ်တို့၏ဆက်နွယ်နေသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း၊ ခါးအောက်ပိုင်းရှိကြွက်သားများကို သန်မာစေခြင်းနှင့် အရိုးများကို ကောင်းမွန်စေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးသည်။

関連動画 一覧へ