CƠ BẢN VỀ VIỆC CHĂM SÓC全3本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● ご利用者様と向き合う際の必須事項と心得、自立支援介護の意義、バイタルチェックについて、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● Sẽ đi vào những điểm chi tiết để giải thích về những hạng mục bắt buộc và kiến thức khi đối diện với khách hàng, ý nghĩa của việc chăm sóc hỗ trợ tự lập, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn.

関連動画 一覧へ