HỖ TRỢ ĐI BỘ全16本

以下の月額見放題に登録することで、このカテゴリの動画は見放題になります。

● 全身の血流改善や心肺機能、下肢の筋力や骨量の維持に効果がある、平地や階段等を移動する際の、歩行の介助について、実際の現場で必要な技術を、細かい点まで踏み込んで説明しています。

● Sẽ đi vào những điểm chi tiết liên quan đến kỹ thuật cần thiết tại nơi làm việc thực tế để giải thích về việc hỗ trợ đi bộ khi di chuyển trên đường bằng, qua bậc v.v... để cải thiện lưu lượng máu toàn cơ thể hay có tác dụng duy trì chức năng của tim và phổi, sức mạnh cơ bắp chi dưới và khối lượng xương.

関連動画 一覧へ